Therapiecentrum Veenstade geslaagd voor Visitatie Keurmerk Fysiotherapie

gepubliceerd

Als praktijk hebben we kwaliteit van onze zorg hoog in het vaandel staan. We willen onszelf graag verbeteren en staan open voor vernieuwing en innovatie. Vandaar dat we ons ook laten beoordelen door onafhankelijke partijen en ons willen aansluiten bij een kwaliteitsregister.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2021 zijn we overgestapt van het KNGF Plusprogramma naar kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Dit register stelt hogere eisen dan het KNGF Plusprogramma. Wij verwachten door ons als praktijk hier bij aan te sluiten, ons verder kwalitatief te kunnen door ontwikkelen, zowel als fysiotherapeuten maar ook als praktijk. Praktijken die zijn aangesloten bij Keurmerk zijn bezig hun kwaliteit te verbeteren.

Om hier aan deel te nemen wordt er een entreevisitatie afgenomen om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van het Keurmerk Fysiotherapie. Ook deze visitatie hebben we succesvol weten te doorlopen waardoor we per 1 januari 2021 aangesloten zijn bij het Keurmerk.

Waarom Keurmerk Fysiotherapie?

We willen onze patiënten graag van goede fysiotherapeutische zorg voorzien. Door ons aan te sluiten bij het Keurmerk, levert dit ons verschillende voordelen op:

• We doen mee aan dataverzameling, zodat we inzicht hebben in allerlei variabelen en praktijkuitkomsten van alle fysiotherapeuten

• We onderscheiden ons ten opzichte van andere praktijken die niet aan deze hoge kwaliteitseisen kunnen of willen voldoen.

• We blijven op de hoogte van laatste ontwikkelingen binnen de fysiotherapie.

• Fysiotherapeuten blijven doorlopend werken aan kwaliteit. Door middel van scholing intervisie en overlegmomenten.

• Dossiervoering is van hoog niveau.

We zijn trots dat we als team deze visitatie succesvol hebben doorlopen. Dit geeft ons bevestiging van het feit dat we onze zaken goed op orde hebben, en geeft ons motivatie om ons verder door te ontwikkelen.