Fysiotherapie na doorgemaakte COVID-19 infectie

gepubliceerd

Als praktijk met ruim 15 jaar ervaring op het gebied van de longrevalidatie horen wij veel berichten over de restklachten van Corona. Hierbij lijken kortademigheid, vermoeidheid, gewrichts- en spierklachten, verlies van conditie, kracht en psychische problemen veel voorkomend te zijn. Onze therapeuten die gespecialiseerd zijn in longrevalidatie en geriatrie willen u graag helpen bij het herstel. Vanzelfsprekend gaat de wereldwijde aandacht op dit moment uit naar de ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen, maar wat als u uit het ziekenhuis bent ontslagen of als u thuis met Corona klachten hebt gezeten? Vanuit fysiotherapie Nederland volgen wij de nieuwste ontwikkelingen en adviezen en passen deze toe in de behandelingen! Wat kan Therapiecentrum Veenstade u bieden?

Een uitgebreid behandeltraject waarbij we stapsgewijs werken aan herstel rekening houdende met de veelal zeer lage belastbaarheid en met oog voor vermoeidheid en kortademigheid en de afname van kracht wat zo kenmerkend is voor mensen die geïnfecteerd zijn met het Coronavirus! Alvorens we starten met het behandeltraject voeren we een intake uit. De intake bestaat uit een vraaggesprek, het uitvoeren van metingen en het afnemen van enkele vragenlijsten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Doel is om een goede inschatting te maken van uw actuele toestand en uw belastbaarheid. Vervolgens komen we in onderling overleg tot een goed behandelplan en bespreken we samen uw persoonlijke doelen. Tijdens de behandelperiode zullen regelmatig evaluatie momenten plaatsvinden om te kijken of de gemaakte doelen nog voldoen of dat ze bijgesteld moeten worden.

Mogelijkheden voor Corona-revalidatie in onze praktijk:

  • Training in onze fitness waar de nodige hulpmiddelen (cardio / kracht / saturatiemeter) aanwezig zijn.
  • Ademhalingstraining: technieken om slijm op te hoesten.
  • Ademhalingsadviezen tijdens training.
  • Buitentraining (personal training).
  • Fysiotherapeutische zorg voor pijnklachten, stijve spieren of gewrichten.
  • Informatie en advies over herstel belemmerende of bevorderende factoren zoals hersteltijd, slaap, voeding ( in samenwerking met een Diëtist).

Mogelijkheden voor revalidatie op afstand:

  • Bellen, videobellen, trainingsoefeningen voor thuis (via de app Physitrack of op papier
  • Buitentraining
  • Opbouwschema om terug naar werkzaamheden te trainen.
  • Nazorg om ook na het afsluiten van de revalidatie fit en gezond te blijven.

Mocht uw partner en/of familieleden vragen hebben of willen helpen met uw revalidatie dan zullen wij dit altijd in overleg met u bespreken. Samen revalideren is namelijk leuker!.

Therapiecentrum Veenstade is aangesloten bij Chronisch Zorgnet.