Arbeidsfysiotherapie

Werkhouding, werkplek, werktaken en werkorganisatie: de arbeidsfysiotherapeut richt zich op de individuele werknemer. Hij informeert, adviseert en behandelt u met als doel klachten te voorkomen en optimaal te functioneren in uw eigen arbeidssituatie. De individuele behandeling kan ook bestaan uit een (reïntegratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek (WPO).

De arbeidsfysiotherapeut is tevens opgeleid om op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren en kan preventief hulp bieden met procesaanpassingen, werkplekinrichting en voorlichting en training van groepen medewerkers.

Onze specialisten

Willy van Essen

Willy van Essen

Peter Hanskamp

Peter Hanskamp

Wilt u weten wat de arbeidsfysiotherapeut voor u kan doen?