Hernia aan de lage rug

Hoe ontstaat een rughernia?

Een hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf die op een zenuwwortel drukt. De symptomen van hernia zijn plaatselijke pijn en daarnaast pijnuitstraling in het been, tintelingen of een doof gevoel in de huid en/of verlammingen in spieren. Door hoesten, niezen en persen kan de pijnuitstraling toenemen. Een hernia kan op elke plaats in de wervelkolom voorkomen. De lage rughernia komt het vaakst voor. De oorzaak is slijtage van een tussenwervelschijf, een proces dat bij ieder mens in meer of mindere mate plaatsvindt. Dit leidt echter lang niet altijd tot rugklachten. Zwaar werk (bukken, tillen) kan wel meer rugklachten geven, maar het ontstaan van een hernia wordt er niet door veroorzaakt. Lage-rughernia’s komen wel vaker voor bij mensen die veel zitten.

Herstel van een rughernia

De diagnose wordt gesteld door een arts, vaak met behulp van een MRI-scan. Soms is operatie noodzakelijk: het besluit daartoe hangt af van de ernst van de pijn en eventuele uitval van functies. Klachten en pijn bij een rughernia kunnen in overleg met de arts ook worden verminderd door fysiotherapie. Van het vroegere advies van bedrust is men teruggekomen; voor een goed herstel is het juist belangrijk om de rompstabiliteit, de (romp)spierkracht en de houding te verbetering.

Voorkomen van een rughernia

Het is niet echt mogelijk om een rughernia te voorkomen. Wel kan de pijn worden verlicht en het herstel bevorderd door gerichte fysiotherapeutische oefeningen.

Deskundige hulp van Therapiecentrum Veenstade?